Ustalarla İleri Fotoğrafçılık

Gaziantep’deki dostlarımızın üye olduğu GİFSAD ile birlikte güzel bir seminer dizisi organize ettik. Toplam 7 hafta sürecek bu seminerlere her hafta birimiz konuk konuşmacı olarak katılıyoruz. 21 Nisan 2012 tarihinde de benim konuşmam olacak. “İnsanı fotoğraflamak ve Güvenli depolama” konularında farklı bir anlatımla faydalı olmaya çalışacağım.

This entry was posted in Genel and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.